Full list of publications

Publications chonologically:

– Hermans, H. J. M. (1967). Motivatie en prestatie [Motivation and achievement]. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1968). Handleiding bij de Prestatie Motivatie Test (PMT) [Manual Achievement Motivation Test]. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1970). A questionnaire measure of achievement motivation. Journal of Applied Psychology, 54, 353-363.

– Hermans, H. J. M. (1971). Prestatiemotief en faalangst in gezin en onderwijs; tevens handleiding bij de Prestatie Motivatie Test voor kinderen (PMT-k) [Achievement motive and fear of failure in family and school; including manual Achievement Motivation Test for children]. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M., Ter Laak, J. J. F., & Maes, P. C. J. M. (1972). Achievement motivation and fear of failure in family and school. Developmental Psychology, 6, 520-528.

– Hermans, H. J. M. (1974). Waardegebieden en hun ontwikkeling [Value areas and their development]. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1975). Gaat de unieke persoon in de psychologie onder? [Does the unique person submerges in psychology?]. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1976). Handleiding bij de Prestatie Motivatie Test, hernormering. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1976). Value areas and their development: Theory and method of self-confrontation. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J .M. (1976). Leistungsmotivationstest für Jugendliche [Achievement motivation test for children]. German adaptation by Udo Undeutsch of the Achievement Motivation Test for children. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M., & Hermans-Jansen, E. (1976). De methode van zelfconfrontatie in de practijk: De procesbevordering van Charlotte [The method of selfconfrontation in practice: The process promotion of Charlotte]. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1978). Prestatiemotief en faalangst in gezin en onderwijs. Lisse: Swets & Zeitlinger (3de druk).

– Hermans, H. J. M., Petermann, F., & Zielinski, W. (1978). Leistungs-Motivations-Test[Achievement Motivation Test]; German adaptation of the Achievement Motivation Test of Hubert Hermans. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1979). De grenzen van het ‘groei-onderzoek’: een repliek op een replikatie. In E. E. J. De Bruyn (ed.), Ontwikkelingen in het onderzoek naar prestatiemotivatie(pp. 165-172). Lissen: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1980). Folklore als ingang tot algemeen menselijke ervaringen. Gescheidenheid en eenheid tussen persoon en omgeving. Lissen: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1980) (2de druk). Gaat de unieke persoon in de psychologie onder?[Does the unique person submerge in psychology?] Lisse: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M., & Verstraeten, D. (1980) (Red.). Zelfonderzoek. Waarderingen van mensen in diverse toepasssingsvelden. Deventer: Van Loghum Slaterus B.V.

– Hermans, H. J. M. (1981). De onlosmakelijke verbondenheid van het tijdelijke en het eeuwige; en: ontmaskering van de schijnlogika van de klank van de midwinterhoorn.Volkskundig Bulletin (pp. 51-60). Amsterdam: KNAW.

– Hermans, H. J. M. (1981). Persoonlijkheid en waardering (Personality and valuation) (vols. 1-3). Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1983). Handleiding Prestatie Motivatie Test voor kinderen 1983 [Manual Achievement Motivation Test for children, version 1983]. Amsterdam: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M. (1985). De plaats van de lichamelijkheid in de waarderingstheorie. In J. Derksen & E. v.d. Loo (Red.), Het lichamelijk bestaan; Aspecten van de lichamelijkheid in de klinische psychologie (pp. 113-123). Baarn: Nelissen.

– Hermans, H. J. M. (1985). Naar een volwassen waarderingsleven: Reflecties over identiteitsvorming. In J. J. F. Schroots (Red.), Levenslooppsychologie  (pp. 157-178). Lisse: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M., Hermans-Jansen, E., & Van Gilst, W. (1985). De grondmotieven van het menselijk bestaan: Hun expressie in het persoonlijk waarderingsleven [The basic motives of human existence: Their expression in personal valuation]. Lisse: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M., Hermans-Jansen, E., & Van Gilst, W. (1985). Does the medium change the message? De computer in het waarderingsonderzoek. De Psycholoog, 122-125.

– Hermans, H. J. M. (1986). Recente ontwikkelingen in de waarderingstheorie. Lezing voor de stafleden van het instituut voor psychologie. Gent, 30 januari.

– Hermans, H. J. M. (1986). Identiteit: een richtingsprobleem in het persoonlijk waarderingsleven. Studiedag identiteitsontwikkeling bij jongeren. Instituut voor lerarenopleiding/vrije leergangen, V.U., Amsterdam, 19 maart.

– Hermans, H. J. M. (1986). Motivatie van de leerlingen. Lezing m.b.t. het thema “algemene basisvorming: een haalbare utopie?” georganiseerd door de Mennicke-Stichting. Leusden, 17 april.

– Hermans, H. J. M. (1986). Information about valuation theory and self-confrontation method. Paper presented on the third European Conference on Personality Psychology, Bielefeld, Germany, 23-26 september.

– Hermans, H. J. M. (1986). The achievement motive as expressed in the personal valuation system: An idiographic approach. Paper presented on the Symposium on Achievement Motivation at the 21 intern. congress of applied psychology in Jeruzalem, 13-18 juli, (invited paper).

– Hermans, H. J. M. (1986). Grondmotieven Z en A in de onderneming. Lezing voor de studiekring Thomas More, Maastricht, 21 oktober.

– Hermans, H. J. M. (1986). De verwaarloosde kant van de prestatiemotivatie. Intermediair, 7 november, 25-31.

– Hermans, H. J. M. (1986). Twee grondmotieven in ons waarderingsleven. In J. Ahlers et al. (Red.), Handboek basisonderwijs (vol. 12, pp. 1-22). Wolters-Noordhoff.

– Hermans, H. J. M. (1986). Tussen verzet en inzet: Wat bezielt het onderwijs? Pedagogisch Tijdschrift, 6, 379-384.

– Hermans, H. J. M. (1986). Het verdeelde gemoed: Over de grondmotieven in ons dagelijks leven. Baarn: Nelissen.

– Hermans, H. J. M. (1986). Stability and change in the process of valuation: An idiographic approach. In A. Angleitner, A. Furnham, & G. van Heck (Eds.), Personality psychology in Europe: Current trends and controversies (pp. 23-43). Lisse: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M., Bergen, Th. C. M., & Eijssen, R. W. (1986) (8th ed.). Van faalangst tot verantwoordelijkheid [From fear of failure to responsibility]. Lisse: Swets & Zeitlinger. New title at 9th edition: Motivatie op school. Minder faalangst. Meer verantwoordelijkheid [Motivation at school: Less fear of failure, more responsibility].

– Hermans, H. J. M., Brugman, D., & Fiddelaers, R. (1986). Toepassingsmogelijkheden van de waarderingstheorie en de zelfconfrontatiemethode in het onderwijs. Lezingencyclus van vijf dagdelen in de periode februari – mei.

– Hermans, H. J. M., & Hermans-Jansen, E. (1986). Persoonlijkheid en de grondslag van onze motivatie (tweedaagse lezingencyclus). Conferentie georganiseerd door de Internationale School voor Wijsbegeerte. Leusden, 25-26 oktober.

– Hermans, H. J. M., Fiddelaers-Jaspers, R., De Groot, R., & Nauta, J. F. (1987).Zelfonderzoek als leerlingbegeleiding. Alphen aan den Rijn: Samsom.

– Hermans, H. J. M. (1987). Self as organized system of valuations: Toward a dialogue with the person. Journal of Counseling Psychology, 34, 10-19.

– Hermans, H. J. M. (1987). The dream in the process of valuation: A method of interpretation.Journal of Personality and Social Psychology, 53, 163-175.

– Hermans, H. J. M., Fiddelaers, R., De Groot, R., & Nauta, J. F. (1987). Zelfonderzoek als leerlingbegeleiding [Self-investigation as student counseling]. Alphen a/d Rijn: Samsom.

– Hermans, H. J. M., Hermans-Jansen, E., & Van Gilst, W. (1987). The fugit amor experience in the process of valuation: A self-confrontation with an unreachable other. British Journal of Psychology, 78, 465-481.

– Hermans, H. J. M. (1988). On the integration of idiographic and nomothetic research methods in the study of personal meaning. Journal of Personality, 56, 785-812.

– Hermans, H. J. M. (1989). The meaning of life as an organized process. Psychotherapy, 26, 11-22.

Hermans, H. J. M. (1990). De persoon als verhalenverteller. In N. Deen, R. Fiddelaers, en H. J. M. Hermans (Red.), Handboek Leerlingbegeleiding (12de aflevering, 6520-1 tot 6520-16). Alphen a.d. Rijn: Samsom.

– Hermans, H. J. M. (1990). Wer hat mit wem gemeinsame Werte: Identität und Motivation in Organisationen. In U. Bätz & H. J. Beckers, Wertwandel und Kirche ([Value change in the church] pp. 117-129). B. Kühlen Verlags GmbH & Co.KG: Mönchengladbach.

– Hermans, H. J. M. (1990). Who shares whose values: Identity and Motivation in Organizations. In U. Kleinbeck, H. H. Quast, H. Thierry, & H. Häcker, Work Motivation (pp. 247-255). Lawrence Erlbaum Associates: Hillsdale, New Jersey.

– Hermans, H. J. M. (1990). The significance of William James for modern self-psychology.Paper presented on The Principles Congress, Amsterdam, August 13-17.

– Hermans, H. J. M. (1990). Self Jako Zorganizowany System Wartosciowan. Wyklady Z Psychologii w KUL, 5, 387-409.

– Hermans, H. J. M., Fiddelaers, R., De Groot, R., & Nauta, J. (1990).
Self-confrontation as a method for assessment and intervention in counseling. Journal of Counseling & Development, 69, 156-162.

– Hermans, H. J. M. (1991). Het meerstemmige zelf. Nijmegen: Han Fortmann Centrum.

– Hermans, H. J. M. (1991). De persoon als gemotiveerde verhalenverteller. Gedrag en Organisatie, 4, 275-289.

– Hermans, H. J. M. (1991). The person as co-investigator in self-research: Valuation theory.European Journal of Personality, 5, 217-234.

– Hermans, H. J. M. (1991). Vierde Symposium Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode [Fourth Symposium on Valuation Theory and Self Confrontation Method]. Nijmegen, K.U.: 26 april.

– Hermans, H. J. M., Bergen, Th., & Eijssen, R. (1991, 9e herziene druk). Motivatie op school. Minder faalangst. Meer verantwoordelijkheid [Motivation at school: Less fear of failure, more responsibility]. Lisse: Swets & Zeitlinger.

– Hermans, H. J. M., & Bonarius, H. (1991). The person as co-investigator in personality research. European Journal of Personality, 5, 199-216.

– Hermans, H. J. M., & Bonarius, H. (1991). Static laws in a dynamic psychology? European Journal of Personality, 5, 245-247.

– Hermans, H. J. M., & Van Gilst, W. (1991). Self-narrative and collective myth: An analysis of the Narcissus story. Canadian Journal of Behavioural Science, 23, 423-440.

– Hermans, H. J. M., & Van Loon, R. J. P. (1991). The personal meaning of symbols: A method of investigation. Journal of Religion and Health, 30, 241-261

– Hermans, H. J. M., & Van Loon, R. J. P. (1991). Basismetaforen in de psychologie (door de redactie van het tijdschrift eigenmachtig verandert in De hokjesgeest in de psychologie. Basismetaforen van de menselijke psyche). Wetenschap en Samenleving, 43, 103-110.

– Hermans, H. J. M. (1992). The person as an active participant in psychological research.American Behavioral Scientist, 36, 102-113.

– Hermans, H. J. M. (1992). Die persönliche Wertung von Religion. Ein klinischer Ansatz. In E. Schmitz (Hrsg.), Religionspsychologie [Psychology of religion] (pp. 181-208). Göttingen: Hogrefe.

– Hermans, H. J. M. (1992). De persoon als gemotiveerde verhalenverteller. In Hk. Thierry, P. L. Koopman, & H. van der Flier, Wat houdt mensen bezig? Recente ontwikkelingen rond motivatie en arbeid (pp. 22-38). Utrecht: Lemma B.V.

– Hermans, H. J. M. (1992). Telling and retelling one’s self-narrative: A contextual approach to life-span development. Human Development, 35, 361-375. (With a commentary by Mark B. Tappan, pp. 376-383).

– Hermans, H. J. M. (1992). Unhappy self-esteem: A meaningful exception to the rule. Journal of Psychology  126, 555-570.

– Hermans, H. J. M., & Hermans-Jansen, E. (1992). The personal valuation of promiscuity: A method of investigation. The Psychotherapy Patient, 8, 121-140.

– Hermans, H. J. M., Kempen, H. J. G., & Van Loon, R. J. P. (1992). The dialogical self: Beyond individualism and rationalism. American Psychologist, 47, 23-33.

– Hermans, H. J. M., & Oles, P. K. (1992). Metoda konfrontacji z Soba, Huberta J. M. Hermansa, Podrecznik [Polish manual for the Self-Confrontation Method]. Warschau: Polskie Towarzystwo Psychologiczne [Polish Psychological Association].

– Hermans, H. J. M. (1993). Moving opposites in the self: A Heraclitean approach. Journal of Analytical Psychology, 38, 437-462.

– Hermans, H. J. M. (1993). Process aspects of value learning. In L. van Spengler (Ed.),Proceedings of the Conference on Value Learning (pp. 43-47). Wassenaar: NIAS.

– Hermans, H. J. M. (1993). The dialogical self in the process of valuation. In L. van Spengler (Ed.), Proceedings of the Conference on Value Learning (pp. 48-60). Wassenaar: NIAS.

– Hermans, H. J. M. (1993). Het zelf als verhaal: Plaatsbepaling van de waarderingstheorie en zelfkonfrontatiemethode [Self as story: Anchoring valuation theory and the self-confrontation method]. De Psycholoog, 28, 93-100.

– Hermans, H. J. M. (1993). Music as a metaphor for the self. Contemporary Psychology, 38,177-180.

– Hermans, H. J. M. (1993). Vijfde Symposium Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode [Fifth Symposium on Valuation Theory and Self Confrontation Method]. Nijmegen, K.U.

– Hermans, H. J. M., & Kempen, H. J. G. (1993). The dialogical self: Meaning as movement. San Diego: Academic Press.

– Hermans, H. J. M., Rijks, T. I., & Kempen, H. J. G. (1993). Imaginal dialogues in the self: Theory and method. Journal of Personality, 61, 207-236.

– Hermans, H. J. M. (1994). Het dialogische zelf in het waarderingsproces [The dialogical self in the process of valuation]. In L. van Spengler (Ed.), Hoe waarden veranderen. Een leerproces[How values are changing: A learning process] (pp. 109-164). Amsterdam: Prometheus.

– Hermans, H. J. M. (1994). Buber on mysticism, May on creativity, and the dialogical nature of the self. Studies in Spirituality, 4, 279-305.

– Hermans, H. J. M. (1994). The narrative approach in personality psychology: Recent developments and prospects. In B. de Raad, W. K. B. Hofstee, & G. L. van Heck (Eds.),Personality Psychology in Europe (vol. 5, pp. 65-74). Tilburg: Tilburg University Press.

– Hermans, H. J. M., & Oles, P. K. (1994). The personal meaning of values in a rapidly changing society. Journal of Social Psychology, 134, 569-579.

– Hermans, H. J. M. (1995). The tension between power and dialogue. Contemporary Psychology, 40, 44-45.

– Hermans, H. J. M. (Red.) (1995). De echo van het ego. Over het meerstemmige zelf. [The echo of the ego: About the multi-voiced-self]. Baarn: Ambo.

– Hermans, H. J. M. (1995). Het meerstemmige zelf. De verklanking van de psyche [The multi-voiced self: The sounding of the mind]. In De echo van het ego. Over het meerstemmige zelf(pp. 18-48). Baarn: Ambo.

– Hermans, H. J. M. (1995). The limitations of logic in defining the self. Theory & Psychology, 5, 375-382.

– Hermans, H. J. M. (1995). From assessment to change: The personal meaning of clinical problems in the context of the self-narrative. In R. A. Neimeyer & M. J. Mahoney (Eds.),Constructivism in Psychotherapy (pp. 247-272). Washington, DC: American Psychological Association.

– Hermans, H. J. M. (1995). Zesde Symposium Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode [Sixth Symposium on Valuation Theory and Self Confrontation Method]. Nijmegen, K.U.

– Hermans, H. J. M., & Hermans-Jansen, E. (1995). Self-narratives: The construction of meaning in psychotherapy. New York: Guilford Press.

– Hermans, H. J. M., & Kempen, H. J. G. (1995). Body, mind, and culture: The dialogical nature of mediated action. Culture & Psychology, 1, 103-114. (Commentary on James Wertsch’s paper).

– Hermans, H. J. M. (1996). Het meerstemmige zelf: Op het raakvlak van psychologie en spiritualiteit [The multivoiced self: On the interface between psychology and spirituality. In C. Waaijman (Ed.), Kansen voor spiritualiteit [Opportunities for spirituality] (pp. 89-123). Baarn: Gooi en Sticht.

– Hermans, H. J. M. (1996). Il sé dialogico. Oltre individualismo e razionalismo [The dialogical self: Beyond individualism and rationalism]. Psicoterapia, 5, 43-65.

– Hermans, H. J. M. (1996). Voicing the self: From information processing to dialogical interchange. Psychological Bulletin, 119, 31-50.

– Hermans, H. J. M. (1996). Opposites in a dialogical self: Constructs as characters. The Journal of Constructivist Psychology, 9, 1-26.

– Hermans, H. J. M. (1996). Bridging traits, story, and self: Prospects and problems.Psychological Inquiry, 7, 330-334.

– Hermans, H. J. M. (1996). Inleiding psychologische theorieën. In N. Deen, R. Fiddelaers-Jaspers, H. J. M. Hermans, W. Loermans, & C. Meijer (Red.), Handboek Leerlingbegeleiding(Vol. 5, pp. 6010/1-6010/3). Alphen a.d. Rijn: Samsom.

– Hermans, H. J. M. (1996). Stemmen horen. Een grensgebied tussen pathologie en spiritualiteit’. Speling, 4, 31-40.

– Hermans, H. J. M. (1996). El sí mismo ampliado y diseminado: Introducción a la teoría de la valoración [The self-extended and distributed: Introduction into valuation theory]. Revista de Psicopatologia y Psicologia Clinica, 3, 205-221.

– Hermans, H. J. M. (1996). El método de auto-confrontación: Evaluación, cambio y valoración de los sistemas de significado personal [The self-confrontation method: Assessment, change, and evaluation of personal meaning systems]. Revista de Psicopatologia y Psicologia Clinica, 3, 269-282.

– Hermans, H. J. M., & Hermans-Jansen, E. (1996, 4th revised edition). Het verdeelde gemoed: Over de grondmotieven in ons dagelijks leven. Baarn: Nelissen.

– Hermans, H. J. M., & Oles, P. K. (1996). Value crisis: Affective organization of personal meanings. Journal of Research in Personality, 30, 457-482.

– Hermans, H. J. M., &  Oles, P. K. (1996). The personal meaning of values: Continuity – discontinuity of value experience. Polish Psychological Bulletin, 27, 301-317.

– Hermans, H. J. M. (1997). Three misunderstandings about dialogicality: The deeply-rooted persistence of Cartesian thinking. Polish Quarterly of Developmental Psychology, 3, 109-114.

– Hermans, H. J. M. (1997). The dialogical self: An extension of Bakhtin’s Polyphonic Novel. In E. Hasselberg, L. Martienssen, & F. Radtke (Hg.), Der Dialogbegriff am Ende des 20. Jahrhunderts. Internationale wissenschaftliche Konferenz anlässlich des 225. Geburtstags von Georg Wilhelm Friedrich Hegel (pp. 119-124). Berlin: Hegel Institut.

– Hermans, H. J. M. (1997). Op verhaal komen in de psychologie. In E. van Wolde (Red.), Zin in verhalen (pp. 16-29). Amsterdam: Ambo.

– Hermans, H. J. M. (1997). Science between cooperation and competition: Commentary on Hurme. Culture & Psychology, 3, 137-141.

– Hermans, H. J. M. (1997). L’approccio narrativo in psicologia della personalitá. In A. Smorti (Ed.), Il sé come testo: Construzione delle storie e sviluppo della persona (pp. 49-59). Firenze: Giunti.

– Hermans, H. J. M. (1997). Commonalities in Boesch and Murray: Bridging between an European and an American thinker. Culture & Psychology, 3, 395-404.

– Hermans, H. J. M. (1997). Self-narrative in the life course: A contextual approach. In M. Bamberg, Narrative Development: Six Approaches (pp. 223-264). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

– Hermans, H. J. M. (1997). Dialogue shakes narrative: From temporal storyline to spatial juxtaposition. Journal of Narrative and Life History 7, 387-394.

– Hermans, H. J. M. (1997). Dissociation as disorganized self-narrative: Tension between splitting and integration. Journal of Psychotherapy Integration, 7(3), 213-223.

– Hermans, H. J. M. (panelist) (1997). Multiple voices: A virtual discussion. Journal of Psychotherapy Integration, 7(3), 241-262.

– Hermans, H. J. M. (1997). Zevende Symposium Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode [Seventh Symposium on Valuation Theory and Self Confrontation Method]. Nijmegen, K.U.

– Hermans, H. J. M., & Hermans-Jansen, E. (1997). Het verdeelde gemoed: Over de grondmotieven in ons dagelijks leven [The divided mind: About the basic motives in everyday life] Baarn: Nelissen (5th print).

– Hermans, H. J. M. (1998). Beter worden door een beetje slecht te zijn [Becoming better by being a little bit bad]. Schrift, februari, 27-30.

– Hermans, H. J. M. (1998). Meaning as an Organized process of valuation: A self-confrontational approach. In P. T. P. Wong & P. S. Fry (Eds.), The Human Quest for Meaning: A Handbook of Psychological Research and Clinical Applications (pp. 317-334). New York: Mahway, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

– Hermans, H. J. M. (1998). Narratieve psychologie: Op verhaal komen in de klinische psychologie. In Handboek Klinische Psychologie (B 2200 pp. 1-21). Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

– Hermans, H. J. M., & Kempen, H. J. G. (1998). Moving cultures: The perilous problems of cultural dichotomies in a globalizing society. American Psychologist, 53( 10), 1111-1120.

– Hermans, H. J. M. (1999). The polyphony of the mind: A multi-voiced and dialogical self. In John Rowan & Mick Cooper (Eds.), The plural self: Multiplicity in everyday life (pp. 107-131). London: Sage.

– Hermans, H. J. M. (1999). Dialogical thinking and self-innovation. Culture & Psychology, 5(1), 67-87.

– Hermans, H. J. M. (1999). Meaning as movement: The relativity of the mind. In  G. T. Reker & K. Chamberlain (Eds.), Exploring existential meaning: Optimizing human development across the life span, pp. 23-38. London: Sage Publications, Inc.

– Hermans, H. J. M. (1999). Self-narrative as meaning construction: The dynamics of self-investigation. Journal of Clinical Psychology, 55, 1193-1211.

– Hermans, H. J. M. (1999). The innovative potentials of agreement and disagreement in dialogical history: Comment on Lyra. Culture & Psychology, 5 (4), 489-496.

– Hermans, H. J. M. (1999). The Thematic Apperception Test and the multivoiced nature of the self. In M. Gieser & M. I. Stein (Eds.), Evocative Images: The Thematic Apperception Test and the Art of Projection. Washington DC: American Psychological Association.

– Hermans, H. J. M. (1999). Zelfobsessie: teveel van iets waaraan geen tekort mag zijn.Psychologie en Maatschappij, 23 (3), 239-248.

– Hermans, H. J. M. (1999). Achtste Symposium Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode [Eighth Symposium on Valuation Theory and Self Confrontation Method]. Nijmegen, K.U.

– Hermans, H.J.M., & Hermans-Jansen, E. (1999). Het verdeelde gemoed: over de grondmotieven in ons dagelijks leven. Baarn: Nelissen (6th revised edition).

– Hermans, H. J. M., & Kempen, H. J. G. (1999). Categorical thinking is the target. American Psychologist, 54 (10) 840-841

– Hermans, H. J. M., & Oles, P. K. (1999). Midlife crisis in men: Affective organization of personal meanings. Human Relations, 52(11), 1403-1426.

– Hermans, H. J. M., & Goncalves, M. (1999). Self-knowledge and self-complexity: A dialogical view. Constructivism in the Human Sciences, 4( 2), 178-197.

– Hermans, H. J. M. (2000). The depopulation of psychology. Contemporary Psychology, 45(1), 62-65. (Review of the book by B. M. Bayer & J. Shotter (Eds.), Reconstructing the psychological subject: Bodies, practices and technologies).

– Hermans, H. J. M. (2000). The coherence of incoherent narratives. Narrative Inquiry, 10 (1), 223-227. Commentary on the article of Lucius-Hoene and Depperman.

– Hermans, H. J. M. (2000). The position repertory of interviewer and narrator. Narrative Inquiry, 10 (1), 191-194. Commentary on the article of Wortham.

– Hermans, H.J.M. (1999). Review of Stevens book. (Jane Powell)

– Hermans, H. J. M. (2000). Valuation, innovation and critical personalism. In J. Lamiell & W. Deutsch (Eds.), Theory & Psychology, Special Issue on William Stern, 10( 6), 801-814

– Hermans, H. J. M. (2000). Verhalenderwijs: Bouwstenen voor een narratieve psychotherapie [Storytelling: Building blocks for a narrative approach]. Bijdrage aan reader Dag van de Psychotherapie, 16-31.

– Hermans, H.J.M., & Hermans-Jansen, E. (2000). Autonarracje: Tworzenie znaczen w psychoterapii [Self-narratives: The construction of meaning in psychotherapy]. Warsaw, Poland: Pracownia Testow Psychologicnych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

– Hermans, H. J. M., & Poulie, M. F. (2000). Talent and self-narrative: The survival of an underachieving adolescent. In C. F. M. van Lieshout & P. G. Heymans (Eds.), Developing talent across the life span (pp. 277-298). Philadelphia, PA: Psychology Press.

– Hermans, H. J. M. (2001). Het meerstemmige verhaal: Grondslag voor een narratieve psychotherapie. In S. Colijn (Red.), Handboek Integratieve Psychotherapie (Vol. 8, pp. 115-136). Elsevier/De Tijdstroom.

– Hermans, H. J. M. (2001) Mixing and moving cultures require a dialogical self (Commentary on Bhatia and Ram). Human Development, 114, 24-28.

– Hermans, H. J. M. (2001). The Dialogical Self: One Person, Different Stories. In Y. Kashima (Ed.), Self and Identity: Personal, Social, and Symbolic (71-99). Lawrence Erlbaum Associates.

– Hermans, H. J. M., & Hermans-Jansen (2001). Dialogical processes and the development of the self. In J. Valsiner & K. Connolly (Eds.), Handbook of Developmental Psychology (534-559). London: Sage.

– Hermans, H. J. M. (2001). The dialogical self: Toward a theory of personal and cultural positioning. Culture & Psychology (Special Issue: Culture and the dialogical self: Theory, Method and Practice), 7 (3), 243-281.

– Hermans, H. J. M. (2001). The construction of a personal position repertoire: Method and practice. Culture & Psychology (Special Issue: Culture and the dialogical self: Theory, Method and Practice), (3), 323-365.

– Hermans, H. J. M. (2001). Negende Symposium Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode [Ninth Symposium on Valuation Theory and Self Confrontation Method]. Nijmegen, K.U.

– Hermans, H. J. M., & Hermans-Jansen, E. (2001). Affective processes in a multivoiced self. In Bosma, H., & Kunnen, S. (Eds.), Identity and Emotion: Development through Self-Organization (pp. 120-140). Cambridge: Cambridge University Press.

– Hermans, H.J.M., Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode: de affectieve structuur van het zelfverhaal [Valuation theory and Self-Confrontation Method: The affective structure of the self-narrative. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41 (12), 603-620.

– Hermans, H.J.M. (2002). Het verschil tussen de persoon en zichzelf: De ‘dialogical self’ als mini-samenleving. Afscheidsrede [Farewell lecture]. Katholieke Universiteit Nijmegen.

– Hermans, H. J. M. (2002). The dialogical self as a society of Mind: Introduction. Theory & Psychology, Special Issue on the Dialogical Self, 12, 147-160.

– Hermans, H. J. M. (2003). The construction and reconstruction of a dialogical self. Journal of Constructivist Psychology. Special Issue on the Dialogical Self, 16, 89-130.

– Hermans, H. J. M. (2003). Tiende Symposium Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode [Tenth Symposium on Valuation Theory and Self Confrontation Method]. Nijmegen, K.U.

– Hermans, H. J. M., & Josephs, I. E. (2003). The dialogical self between mechanism and innovation. In I. E. Josephs (Ed.), Dialogicality in Development (pp. 111-126). Westport: Praeger.

– Dimaggio, G., Salvatore, G., Azzara, C., Catania, D., Semerari, A., & Hermans, H.J.M. (2003). Dialogical relationships in impoverished narratives. From theory to clinical practice.Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 76, 4, 385-410.

– Hermans, H.J.M. (2003). Clinical diagnosis as a multiplicity of self-positions: Challenging social representation theory. Culture & Psychology, 9 (4), 407-414.

– Hermans, H.J.M., & Hermans-Jansen (2003). Dialogical processes and development of the self. In: J. Valsiner & K. Connolly (Eds.), Handbook of Developmental psychology (pp. 534-559). London: Sage.

– Hermans, H. J. M (2004). The dialogical: Between exchange and power. In H. J. M. Hermans & G. Dimaggio (Eds.), The dialogical self in psychotherapy (pp. 13-28). New York: Brunner & Routledge.

– Hermans, H. J. M. (2004). The dialogical self in a global and digital age. Identity. An International Journal of Theory and Research4, 297-320. (Special issue: Mediated Identity in the emerging digital age: A dialogical perspective).

– Hermans, H. J. M., & Dimaggio, G. (Eds.) (2004). The dialogical self in psychotherapy. New York: Brunner & Routledge.

– Hermans, H. J. M., & Dimaggio, G. (2004). The dialogical self in psychotherapy: Introduction. In H. J. M. Hermans & G. Dimaggio (Eds.) (2004), The dialogical self in psychotherapy (pp. 1-10). New York: Brunner & Routledge.

– Hermans, H.J.M., & Hermans-Jansen, E. (2004). The dialogical construction of coalitions in a personal position repertoire. In: H. J. M. Hermans & G. Dimaggio (Eds.), The dialogical self in psychotherapy (pp. 124-137). New York: Brunner & Routledge.

– Hermans, H.J.M., & Van Knippenberg, T. (2004). De dialogische aar van het menselijk waarderingsleven [The dialogical nature of human valuation process]. Praktische Theologie, 31 (1), 3-24.

– Hermans, H.J.M. (2005). Self as a society. In: M.W. Baldwin (Ed.), Interpersonal cognition(pp. 388-414). New York: Guilford.

– Hermans, H.J.M., & Kempen, H.J.G. (2005). The dialogical self: Meaning as movement[Japanese translation of the same title published by Academic Press in 1993; translated by Shinichi Mizokami, Masayoshi Morioka & Reike Mizuma]. Tokyo, Japan: Tuttle-Mori Agency.

– Ligorio, M.B., & Hermans, H.J.M. (2005) (Eds.). Identita dialogishe nell’era digitale. Gardolo, Trento: Erickson.

– Hermans, H.J.M., & Ligorio, M.B. (2005). Dialogo e tecnologia come laboratori dell’identita. In: Ligorio, M.B., & Hermans, H.J.M. (2005) (Eds.). Identita dialogishe nell’era digitale (15–39). Gardolo, Trento: Erickson.

– Hermans, H.J.M. (2006), Moving through three paradigms, yet remaining the same thinker.Counselling Psychology Quarterly, 19 (1), 5-26.

– Hermans, H.J.M., & Lyddon, W.J. (2006). Counselling as multivoiced and dialogical.Counselling Psychology Quarterly, 19 (1), 1-4.

– Lyddon, W.J., Yowell, D.R., Hermans, H.J.M. (2006). The Self-Confrontation Mehod: Theory, research, and practical utility. Counselling Psychology Quarterly, 19 (1), 27-44.

– Hermans, H.J.M., & Dimaggio, G. (2007). Self, idenity, and globalization in times of uncertainty: A dialogical analysis. Review of General Psychology, 11 (1), 31-61.

– Lysaker, P., & Hermans, H.J.M. (2007). The dialogical self in psychotherapy for persons with schizophrenia: A case study. Journal of Clinical Psychology,  63, 129-139.

– Cooper, M., & Hermans, H.J.M. (2007). Honoring self-otherness: Alterity and the interpersonal. In: L.M. Simao and J. Valsiner (Eds.), Otherness in question: Labyinths of the self (pp. 305-316.

– Van Geelen, S.M., Sinnema, G., Hermans, H.J.M., & Kuis, W. (2007). Personality and chronic fatigue syndrome: Methodological and conceptual issuesClinical Psychology Review, 27 (8), 885-903

– Hermans, H.J.M. (2008). How to perform research on the basis of the dialogical self. Special issue on the dialogical self. Journal of Constructivist Psychology, 21 (3), 185-199.

– Hermans, H.J.M., & Hermans-Konopka, A. (2008). Dialogical Self Theory: Introduction to the special issue. Studia Psychologica, 8, 5-10.

– Fuchs, C., Sinnema, G., Van Geelen, S. M., Hermans, H. J. M., Kuis, W. (2008). Psychological impairment in adolescents with JIA: Should we continue the search for evidence? Pediatric Rheumatology, 6, 160.

– Fuchs, C., Sinnema, G., Van Geelen, S.M., Hermans, H.J.M.,, & Kuis, W. (2008). Self-investigation to explore the impact of juvenile arthritis on adolescent life: A case study.Patient Education and Counseling, 72, 163-167.

– Hermans, H.J.M., (2010). The dialogical self. Corsini Encyclopedia of Psychology. New York: Wiley.

– Hermans, H.J.M., & Salgado, J. (2010), the dialogical self as a minisociety. In: S. Kirschner, & J. Martin (Eds.), The sociocultural turn in psychology: The contextual emergence of mind and self (pp. 183-204). New York: Columbia University Press.

– Hermans, H.J.M., & Hermans-Konopka, A. (2010). Dialogical Self Theory: Positioning and counter-positioning in a globalizing society. Cambridge, UK: Cambridge University Press.Tranlated in Dutch as Het dialogische zelf: Positionering en contrapositionering in een globaliserende samenleving). Amsterdam: Pearson, 2011. Translations in Japanese and Greek are in preparation.

– Hermans-Konopka, A., & Hermans, H.J.M. (2010). The dynamic features of love: Changes in self and motivation. In: J. D. Raskin, S.K. Bridges, & R.A. Neimeyer (Eds), Studies in meaning (pp. 93-123). New York: Pace University Press.

– Dimaggio, G., Hermans, H.J.M., & Lysaker, P. (2010). Health and adaptation in a multiple self: The role of absence of dialogue and poor meta-cognition in clinical populations. Theory & Psychology, 20 (3), 379-399.

– Van Geelen, S.M., Fuchs, C.E., Van Geel, R., Van de Putte, E.M., Sinnema, G., Hermans, H.J.M., & Kuis, W. (2010). Self-investigation in adolescent chronic fatigue syndrome: Narrative changes and health improvement. Patient Education and Counseling, May; 83 (2), 227-233.

– Hermans, H.J.M. (2011). The dialogical self: A process of positioning in space and time. In: S. Gallagher (Ed.), Oxford Handbook of the Self (pp. 654-680). Oxford: UK: Oxford University Press.

– Jones, R.A., & Hermans, H.J.M. (2011). Introduction. In: R.A. Jones & M. Morioka (Eds.).Jungian and dialogical self perspectives (pp. 1- 29). London, UK: Palgrave Macmillan.

– Hermans, H.J.M. (2012). Dialogical Self Theory and the increasing multiplicity in a globalizing society: an introduction. New Directions for Child and Adolescent Developments, no. 137, 1-21.

– Hermans, H.J.M., (2012). Dialogische flexibiliteit als innoverende kracht in zelf, samenleving en loopbaan [Dialogical flexibility as innovating power in self, society, and career. In: F. Meijers (Ed.), Wiens verhaal telt [Whose story counts?], (pp. 43-62).

– Hermans, H.J.M. (2012). Between dreaming and recognition seeking: The emergence of Dialogical Self Theory. Lanham, Maryland: University of America Press.

– Hermans, H.J.M., & Gieser, T. (Eds.) (2012). Handbook of Dialogical Self Theory.Cambridge, UK: Cambridge University Press.

– Hermans, H.J.M., & Gieser, T. (2012). History, main tenets and core concepts of dialogical self theory. In: H.J.M. Hermans & T. Gieser, Handbook of Dialogical Self Theory (pp. 1-22). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

– Evans, D., & Soderlund, J. (2012). A dialogical cure: an interview with Hubert Hermans. New Therapist, July-August, 8-14.

– Fuchs, C.E., van Geelen, S.M., van Geel, R., Sinnema, G., van de Putte, E.M., Hermans. H.J.M., & Kuis, W. (2012). Health and identity: Self-positioning in adolescent chronic fatigue syndrome and juvenile idiophathic arthritis. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 11 october.

– Fuchs, C.E., van Geelen, S.M., Hermans, H.J.M., van de Putte, E.M., van Geel, R., Sinnema, G., & Kuis, W. (2012, accepted). Psychological counseling for adolescents with Juvenile Idiopathic Arthritis:; For whom and when? Journal of Rheumatology.

– Soderlund, J. (2012). A sense of selves: Exercises in Dialogical Self Theory (article on workshop given by Hubert Hermans in May, 2011 in Pietermaritzburg, South Africa). New Therapist, July-August, 15-18.

– Hermans, H.J.M. (2013). The dialogical self in education. Journal of Constructivist Psychology, 26 (2), 81-89.

– Hermans, H.J.M. (2013). A multivoiced and dialogical self and the challenge of social power in a globalizing world. In: R.W. Tafarodi (Ed.) Subjectivity in the twenty-first century: Psychological, sociological, and political perspectives (pp. 41-65). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

– Hermans, H.J.M. (2013). The dialogical self. Encyclopedia of Critical Psychology, New York: Springer.

– Hermans, H.J.M., & Hermans-Konopka, A. (2013). Levenskunst en meerstemmig zelf: Van positie tot compositie. In: J. Wijsbek (Ed.), Levenskunst a la càrte (p. 131-144). Leidschendam: Quist.

– Hermans, H.J.M., & Oles, P. (2013). Dialogical Self Theory in practice: About some interesting phenomena. In: D. Cervone, M. Faijkowska, M.W. Eysenck, & T. Maruszewski (Eds.), Personality dynamics: Meaning construction, the social world, and the embodied mind(pp. 33-46. New York: Eliot Werner.

– Hermans, H.J.M. (2014). Self as a society of I-positions: A dialogical approach to counseling. Journal of Humanistic Counseling,  53, 134-159.

– Hermans, H.J.M. (2015). Human development in today’s globalizing world: Implications for self and identity. In: L. Arnett Jensen (Ed.), The Oxford handbook of human development and culture: An interdisciplinary perspective (pp. 28-42). New York: Oxford University Press.

– Hermans, H.J.M. (2015). The Personal Position Repertoire (PPR) method as based on Dialogical Self Theory. In: J. Martin, J. Sugerman & K.L. Slaney (Eds.) The Wiley handbook of theoretical psychology: Methods, approaches, and new directions for social sciences (pp. 277-292). Chichester, West-Sussex: John Wiley.

– Hermans, H.J.M. (2015). Dialogical self in a complex world: The need for bridging theories. Europe’s Journal of Psychology, 11, 1–3.

– Hermans, H.J.M. (Ed.) (2016). Assessing and stimulating a dialogical self in groups, teams, cultures, and organizations. New York: Springer.

– Hermans, H.J.M. (2016). Introduction. In: H.J.M. Hermans (Ed.). Assessing and stimulating a dialogical self in groups, teams, cultures and organizations (pp. xiii-xvi). New York: Springer.

-Hermans, H.J.M., Konopka, A., Oosterwegel, A., & Zomer, P. (2016). Fields of tension in a boundary-crossing world. Integrative Psychological and Behavioral Science, 51, 505-535.

– Hermans, H.J.M. (2016). Dialogical self in actie (Dialogical self in action). De Psycholoog, 51, 11-21.

– Hermans, H.J.M. (2017). De dappere dialoog (the brave dialogue). Tijdschrift voor coaching, juni, 35-39.

– Meijers, F., & Hermans, H.J.M. (Eds.) (2018). The dialogical self theory in education: A multicultural perspective. New York: Springer.

– Meijers, F., & Hermans, H.J.M. (2018). Dialogical Self Theory Theory in education: An introduction. In: F. Meijers & H.J.M. Hermans, The dialogical self theory in education: A multicultural perspective (pp. 1-17). New York: Springer.

– Puchalska-Wasyl, M., Oles, P., & Hermans, H.J.M. (Eds.) (2018). Dialogical self: Inspirations, considerations, and research. Lublin, Poland: Towarzystwo Naukowe.

-Hermans, H.J.M. (2018). Closure and new start: Past and future publications on Dialogical Self Theory. International Journal for Dialogical Science, 10, 1-9.

-Hermans, H.J.M. (2018). Society in the self: A theory of identity in democracy. New York: Oxford: Oxford University Press.

-Hermans,  H.J.M. (2019). Dialogical Self Theory: Against the West versus the Rest. Journal of East-West Thought, vol. 9, March. URI: http://hdl.handle.net/10211.3/209339

-Hermans, H.J.M. (2019). Dialogical self theory in a boundary-crossing world. In: H. Alma & I. ter Avest (Eds.), Moral and spiritual leadership in an age of plural modalities (pp. 27-47). London: Routledge.

– Konopka, A., Hermans, H.J.M., & Goncalves, M.M. (Eds.) (2019). Handbook of Dialogical Self Theory and psychotherapy: Bridging psychotherapeutic and cultural traditions. London: Routledge.

-Hermans, H.J.M., & Meijers, F. (2019). The pursuit of happiness. British Journal of Guidance & Counselling, 47, 139-142. DOI: 10.1080/03069885.2019.161251

-Hermans, H.J.M., & Meijers, F. (Eds.) (2019, in press). The pursuit of happiness. London: Routledge.

 

Some other authors about Dialogical Self Theory, Self-Confrontation Method and Personal Position Repertoire method:

– Auer, C. (1994). Leiding geven aan professionals [Leadership to professionals]. M & O: Tijdschrift voor Management en Organisatie, 3, 301-326.

– Barresi, J., & Juckes, T. J. (1997). Personology and the narrative interpretation of lives. Journal of Personality, 65, 693-719.

– Bertau, M-C., Goncalves, M.M., & Raggatt, P. (2012). Dialogic formations: Investigations into the origins and development of the dialogical self. Charlotte, NC: Information Age Publishing.

– Cloninger, S. C. (1996). Personality: description, dynamics, and development. New York:
W. H. Freeman and Company.

– Feshbach, W., Weiner, B., & Bohart, A. (1996). Personality (4th ed.). Lexington, MA: Heath.

– Hergenhahn, B. R. (1994). An introduction to theories of personality (4th ed.). Englewood Cliffs: Prentice Hall.

– Hoegen, J. (2003). Een bijzondere ervaring: ZKM als startpunt voor zelfsturing en zelfontplooiing [A special experience: SCM as starting point for self-steering and self-unfolding] Leren in Ontwikkeling, September, 24-27.

– Hoekstra, H. A., & Smeets, M. A. H. J. (1992). Waarderingsonderzoek en zelfmanagement bij heroriëntatie op de loopbaan [Valuation assessment and
self-management in career-reorientation]. Gedrag en Organisatie, 5, 467-482.

– Lamers, A. (1993). De zelfkonfrontatiemethode: het gebruik van een systematische vorm van zelfonderzoek bij studie-, beroepskeuze- en loopbaanvragen [The self-confrontation method: Using a systematic form of self-investigation for study, vocational and career choices]. Handboek Studie- en Beroepskeuzebegeleiding. Samsom: Alphen aan den Rijn (September, rubriek 1500: 1-38).

– Lamiell, J. T. (1991). Valuation theory, the self-confrontation method, and scientific personality psychology. European Journal of Personality, 5, 235-244.

– Luken, T. (1995). Beroepskeuzerijpheid en actorkwaliteiten [Maturity of vocational choice and actor qualities]. Loopbaan, April, 3-7.

– McAdams, D. P. (1994). The person: An introduction to personality psychology (2nd edition). New York: Harcourt Brace & Company. See also The Person: A new introduction to personality psychology (for a description of Dialogical Self Theory, see pp. 465-468). New York: Wiley.

– Moghaddam, F. M. (1998). Social psychology. Exploring universals across cultures. New York: W. H. Freeman and Company.

– Neimeyer, G. J., & Hagans, C. L. (1997). Intervening in meaning. Review of Self-Narratives: The construction of meaning in psychotherapy. Section “Featured books” in Contemporary Psychology42, 596-597.

– Neimeyer, G. J., Hagans, Ch. L., & Anderson, R. (1998). Intervening in meaning: Applications of constructivist assessment. In C. Franklin & P. S. Nurius (Eds.),Constructivism in practice: Methods and challenges (pp. 115-137). Milwaukee, WI: Families International, Inc.

– Oles, P. (1995). Zrodla leku u mezczyzn w okresie przemian polowy zycia [Sources of anxiety during midlife transition in men] In W. Tlokinski (Ed.), Lek Zjawisko umotywowane[Anxiety: A motivational phenomenon] (pp. 90–100). Warszawa: Poland: Drukarnia Naukowo-Techniczna.

– Olthof. T., & Brugman, D. (1994) (Eds.). Het ontstaan van moreel besef [The genesis of moral awareness]. Lisse: Swets & Zeitlinger.

– Pervin, L.A., Cervone, D., & John, O. (2005, ninth edition). Personality: Theory and research.Wiley. (For a description of case study research with Hermans’ Personal Position Repertoire, see pp. 46-49).

– Phares, E. J., & Chaplin, W. F. (1997). Introduction to personality (4th ed.). Reading, MA: Addison-Wesley.

– Poulie, M. F. (1991). Meer licht op faalangst; de waardering van het individu [Clarifying fear of failure: Valuing the individual]. Dissertation, University of Nijmegen.

– Proot, J. (1998). De zelfkonfrontatiemethode: Reflectie op de eigen loopbaan [The self-confrontation method: Reflections on one’s career]. Gids voor personeelsmanagement, 77 (5), 4-6.

– Reynaert, W., & Spijkerman, R. (1995). Loopbaandilemma’s: Leer- en zoekprocessen op de arbeidsmarkt [Career dilemmas: Learning and searching processes on the labor market]. Leeuwarden: Stichting Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting (pp. 39-43).

– Rioux, D., & Barresi, J. (1997). Experiencing science and religion alone and in conflict. Journal for the Scientific Study of Religion, 36, 411-428.

– Rosenberg, S., & Gara, M. A. (1985). The multiplicity of personal identity. In P. Shaver (Ed.), Self, situations, and social behavior: Review of personality and social psychology, (Vol. 6, pp. 87-113). Beverly Hills, CA: Sage.

– Rowan, J. (2009). Personification: Using the dialogical self in psychotherapy and counselling. London: Routledge.

– Sandfort, Th. G. M. (1984). Sex in pedophiliac relationships: An empirical investigation among a nonrepresentative group of boys. The Journal of Sex Research, 20, 123-142.

– Shotter, J. (1996). Speaking bodies. Theory and Psychology, 6, 177-179.

– Takens, R. (1994). Hermans’ valuation theory and self-confrontation method. EPCA Newsletter, 3, 8-11.

– Tappan, M. B. (1992). Commentary to Hermans’ paper Telling and retelling one’s self-narrative. Human Development, 35, 376-383.

– Thorne, A. (1995). Juxtaposed scripts, traits, and the dynamics of personality. Journal of Personality, 63, 593-616.

– Tschudi, F. (1994). Flexigrid, Hermans’ self-confrontation method (SCM) and Tomkins’ script theory. EPCA Newsletter, 3, 8-10.

– Valsiner, J. (1996). Review note of self-narratives: The construction of meaning in psychotherapy. Culture and Psychology, 2, 233-239.

– Valsiner, J. (1997). Dialogical models of psychological processes: Capturing dynamics of development. Polish Quarterly of Developmental Psychology, 3, 155-160.

– Van de Loo, R. (1992). Verheldering van loopbaanperspectief; ontwikkeling en toepassing van een programma voor loopbaanoriëntatie op basis van de zelfkonfrontatiemethode[Clarification of career perspective: Development and application of a program for career orientation on the basis of the self-confrontation method]. Dissertation, University of Nijmegen. Assen: Van Gorkum.

– Van de Loo, R. ( 1995). Zinervaring in en door de loopbaan [Experience of meaning in and through one’s career]. In Y. Kuin (Ed.), Levenservaringen en zinvragen [Life experiences and meaning questions] (pp. 54-73). Baarn: Ambo.

– Van Knippenberg, H., & Luytelaar, G. (1995). Een methode voor het identificeren van topauteurs in de Nederlandse psychologie [A method for the identification of top authors in Dutch psychology]. De Psycholoog, 30, 8-13.

– Van Loon, E. J. P. (1993). De zelfkonfrontatiemethode: Scheppen van voorwaarden tot zelfsturend gedrag [The self-confrontation method: Creating conditions for self-managing behavior]. Gids voor Personeelsmanagement, 12, 29-31.

– Van Loon, E. J. P. (1996). Loopbaanontwikkeling door samengaan van denken en verbeelden. [Career development through combination of thinking and imagination]. Loopbaan,June, 7-9.

– Van Loon, R., & Wijsbek, J. (Eds.), De organisatie als verhaal: Dialoog en reflectie als uitgangspunt voor de ontwikkeling van organizaties, leiders, teams en medewerkers [The organization as a narrative: Dialogue and reflection as a starting point for the development of organizations, leaders, teams, and co-workers]. Assen, The Netherlands: Van Gorcum.

– Van Loon, E. J. P., Poulie, M. F., & Bos, R. (1995). Ontwikkelen van zelfsturend gedrag: de zelfkonfrontatiemethode (ZKM) bij functioneringsvragen, loopbaanbegeleiding en management ontwikkeling [Development of self-managing behavior: The self-confrontation method in job functioning, career counseling and management development]. Handboek voor effectief opleiden (pp. 99-116). Den Haag: Delwel.

– Van der Hilst, K. (1991a). Psychologie voor beroepsopleidingen: stromingen en benaderingen [Psychology for professional curricula: Trends and approaches] (pp. 126-132). Baarn: Nelissen .

– Van der Hilst, K. (1991b). Psychologie voor beroepsopleidingen: basisvakken en thema’s[Psychology for professional curricula: Basics and themes] (pp. 101-104). Baarn: Nelissen.

– Verhoeven, W. (1993). De manager als coach: coaching als managersstijl [The manager as coach: Coaching as managerial style] (pp. 34-36). Baarn: Nelissen.

– Visser, H. (1998). De visie van. . . Studie- en beroepskeuzeadvisering en loopbaanbegeleiding met de Zelfkonfrontatiemethode (ZKM) [The view of . . . Study and profession consultancy and career counseling with the self-confrontation method (SCM)]. Loopbaan, April, 24-25.

– Winter, D. G. (1995). Personality: Analysis and interpretation of lives. New York:
McGraw-Hill.

– Witlox, M. (1998). The learned professions: Waarderingstheorie en zelfkonfrontatiemethode (ZKM) [The learned professions: Valuation theory and self-confrontation method (SCM)]. NVOA-Nieuwsbrief, April, 10-12.

– Wijsbek, J. (2009). De dialogische organisatie [The dialogical organization]. Assen: Van Gorcum